Privacy verklaring

Privacyverklaring Apsoluut Beter i.s.m. Metabolic Balance Nederland  25 mei 2018

Je privacy is voor Apsoluut Beter en Metabolic Balance Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Apsoluut Beter en Metabolic Balance Nederland allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Apsoluut Beter en of Metabolic Balance Nederland.

Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, geboortedatum en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je hebben gesloten. Wij bewaren deze informatie tot 7 jaar na het einde van de dienstverlening aan jou.

Afhandelen aangevraagde voedingsplannen

Wanneer je bij ons een voedingsplan aanvraagt, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze gegevens in het voedingsplan  te vermelden en om een factuur op te kunnen stellen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank . Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, factuuradres, naw-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je hebben gesloten. Wij bewaren deze informatie  zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Met de opgegeven informatie van het registratieformulier maken wij een account aan. Met het gebruik van het programma geef je tevens toestemming aan Metabolic Balance GmbH & Co. KG om je gegevens te verwerken. Metabolic Balance GmbH & Co. KG handelt in overeenstemming met de bepalingen in de verwerkersovereenkomst en volgens alle wettelijke bepalingen. Met de gegevens op het registratieformulier wordt tevens de vermelding op de website aangemaakt. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, naw-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je hebben gesloten. Wij bewaren deze informatie zeven jaar . (dat is de wettelijke bewaarplicht). Wij bewaren deze informatie zodat deze gegevens niet steeds opnieuw moeten worden ingevuld en je makkelijker benaderd kan worden als dat nodig is.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben • het laten corrigeren van fouten

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens • intrekken van toestemming

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen:  Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Metabolic Balance Nederland Waltoren 59 3811PD Amersfoort info@metabolic-balance.nl +31618880829

Apsoluut Beter, Barneveld, Hofpad 20, info@apsoluutbeter.nl telf: 06-22318477